Undang-Undang Penafian


Dengan melayari laman sesawang ini, anda adalah bersetuju dengan Undang-undang Penafian laman sesawang ini.

Laman sesawang MCMC mengandungi data yang dikumpul untuk tujuan maklumat umum sahaja dan tidak mengandungi pandangan professional terhadap mana-mana isu. Sementara MCMC berusaha untuk memastikan maklumat yang terkandung di laman ini adalah betul, kami tidak menjamin maklumat yang diberikan adalah penuh, tepat atau tepat masa, sama ada dinyatakan secara langsung atau tidak. Maklumat tersebut mungkin dikemaskini, ditukar atau diubah dari semasa ke semasa. Pengguna harus membuat tindakan sendiri dalam mengesahkan maklumat yang ada sebelum menggunakannya.

Anda cuma boleh mencetak atau memuat turun maklumat dari laman sesawang ini untuk kegunaan peribadi dan bukan tujuan perniagaan. Anda tidak dibenarkan menyalin, menyiarkan, menyimpan dalam apa-apa bentuk medium, menghantar, mengubahsuai atau mengubah dalam apa cara sekalipun kandungan-kandungan laman sesawang ini tanpa kebenaran bertulis daripada MCMC. Pengubahsuaian maklumat dalam laman sesawang ini yang tidak dibenarkan boleh menyebabkan anda dihukum.

Laman sesawang ini mengandungi pautan kepada laman-laman sesawang lain. Pautan yang diberikan adalah untuk kemudahan anda. MCMC tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana laman sesawang yang lain, dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang atau kehilangan atau kerosakan hasil daripada penggunaan atau kebergantungan terhadap maklumat yang digunakan oleh pengguna menerusi pautan ke laman-laman sesawang ini.


 

Undang-Undang Penafian / Dasar Privasi / Dasar Keselamatan
Hakmilik © 2020 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Semua Hakmilik Terpelihara.